CONTRACTAR

Per contractar un espectacle de l'Agrupació Mediterrània Dansa, podeu de seguir el següent protocol:

Protocol de contractació:
- Enviar un mail

- Sol.licitar quin tipus d'espectacle us interessa i per a quins dies
- En un termini de 5 dies contestarem la vostra sol·licitud
- Omplir i signar el contracte i el justificant d'actuació i enviar-los a L'AMD a l'aprt. de correus 162 , 17600 Figueres,
- Representació de l'espectacle
- Presentació de la factura i rebut
- Cobrament en efectiu o per xec bancari a nom de A.Mediterrània Dansa a la finalització de l'actuació


PER A LA TEMPORADA 2017, PODEU CONTRACTAR


  1. EXHIBICIÓ DE SARDANES

  2. ACTUACIÓ DE L'ESPECTACLE "EMPREMTES" DE MEDITERRÀNIA JOVE.